Avalehekülg Menüü
K: P:

KÜ Vilde 52 kirjalik üldkoosolek 27.10-15.11.20

Juhatus tänab kõiki korteriomanikke aktiivse hääletamise
eest maja renoveerimise KredExi 30% toetuse ja pangalaenu
abiga ! 
Koosoleku protokoll on tutvumiseks dokumentide all
üleval.

1. Vilde tee 52 hoone Kredex 30% renoveerimistoetuse nõuetele
vastava tervikrenoveerimise ja selle tarbeks laenuvõtmise
otsustamine vastavalt panga vormile.

Materjalid:
Eelprojekti seletuskiri
KV VK SV põhiprojekt
Prognooseelarve
Kulud enne ja pärast renoveerimist
Täpsustavad selgitused varaliste õiguste pandilepingule
KKK Rahast !

NB! Kui Te ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas olete otsuse
poolt või vastu, loetakse seda, et Te hääletate vastu !
Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole häältest
nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi
osadest.

Juhatus 

Veelkord RAHAST !

On küsitud – kui suur saab olema ühe või teise korteri laenu
põhiosa ja intress. Räägime siinkohal maksimaalsest võimalikust
summast, mille piiri hetkel hääletame. Toonitame üle, et täpsetest
numbritest saame rääkida peale ehitushanget. Kõige täpsemad
numbrid selguvad peale ehitustööde lõppu. Loomulikult saavad
need olla ainult väiksemad hetkel väljakäidutest.

Algandmed:

Maksimaalne laenusumma 2 500 000 €
Intressikulu kokku, 20 aastat, 621 281 €
Korterite reaalosade pindala 10013,7 m2

Jagades laenu kogusumma korterite pindalaga, saame ruutmeetri
maksumuse ehk  250eur/m2. Intressikulu puhul kehtiub sama
võrrand ehk 20 a. intress kokku 62eur/m2.

Siit edasi saab igaüks ise need arvud oma korteri ruutmeetritega
korrutada. Asja lihtsustamiseks toome välja ligilähedased numbrid
korterite kaupa.

2- toaline (50m2)- põhisumma 12 500€,

    20 a. intressid 3 100€. Kokku 15 600€.

3- toaline (65m2)- põhisumma 16 250€,

    20 a. intressid 4 030€. Kokku 20 280€.

4- toaline (92m2)- põhisumma 23 000€,

     20 a. intressid 5704€. Kokku 28 704€.

Vajalikud numbrid kiireks reageerimiseks...

... probleemide lahendamisel !

Ühistu mobiil58375562
Santehnikud5116622
Elektririkked5113008
Lifti avarii6571375
Fonolukk6444005
Lukuabi6410491
Raamatupidamine6526058
Kolatakso56236002
Koristusteenus56250676
Konstaabel6125853
Munitsipaalpolitsei6457418

 

Hoovid korda - parkla laiendamine

Kesk ärevat uudistetulva on meil hea meel Teile teatada, et
Tallinna linn otsustas rahaliselt toetada meid „Hoovid Korda“
projekti raames ( parkla laiendamine ja korrastamine linna-
maal ) 14000 euroga.

Toetusraha "Hoovid Korda" projektist parkla laiendamiseks

linnamaale on ühistu arvele laekunud ja edasi tegeleme
parkimiskorra organiseerimisega mis tagaks meie maja
elanikele rohkem parkimiskohti parkla laiendusel.

Prügi süvamahutid

 Süvamahutid asuvad maja I trepikoja kõrval haljasalal.
Kaks suurt 5 m3 on olmeprügile, üks keskmine 3 m3
paberjäätmetele, üks väike 0,8 m3 biolagunevate jäätmete jaoks.

Palun jälgige, et jäätmed ei satuks valedesse konteineritesse !!

NB! Paberi kointeinerite tühjendamine on tasuta! Juhul kui seal aga
sisaldub ka olmeprügi jäetakse konteiner tühjendamata
ja tuleb tellida eraldi vedu, vastavalt olmeprügi hinnakirjale  

Endiselt ei ole konteinerite sees, peal ega taga kohta
ehitusprahile nja suuregabariidilistele jäätmetele.
Sellise prügi utiliseerimise tellib iga korteri omanik ikka ise.

Head kasutamist!

Sõpruse pst. 202

Tore kui meie lähinaabruses on maja mis
on kõikidele renoveerivatele ühistutele eeskujuks !

Artikkel...

Koduleht vilde52.ee

KÜ kodulehel on nüüd toimiv majasisene intranet.
Sisse logides saate tutvuda ühistu dokumentidega,
sisestada oma veenäidud ning tutvuda muu meie
maja puudutava teabega mis ei ole teistele avalikustamiseks.
Intranetti sisenemiseks saate kasutajanime ja
salasõna juhatuse käest, kirjutades oma soovist e-kiri
aadressile juhatus at vilde52 dot ee Registreerime Teie
andmed intranetti ja oletegi kasutaja. Küsimustes palume
pöörduda telefonil mob.5089905 Janek Holm juhatuse liige.

Parkimine

Päästeameti nõuete kohaselt tuleb tagada vaba juurdepääs
trepikodadesse ja mitte parkida autosid trepikodade uste
ette !
Esimesel eksimisel teatatakse valesti parkijast politseisse,
teisel aga tellitakse teisaldaja ja valesti pargitud auto viiakse
tasulisse parklasse.

Seoses katlamaja automaatika tundlikusega on parkimine
katlamaja ette bensiini ja diisel autodele rangelt
keelatud
.
Nimelt auto käivitamisel satuvad heitgaasid katlamajja,
käivitub alarm ja automaatika lülitab ohutuse tagamiseks
katlad välja ja siis oleme ilma soojavee ja kütteta.
Alates septembrist 2013 on 3. trepikoja ette paigaldatud
ühitsu liikme palvel elektriautode laadimispunkt.
Elektri ja ekpluatatsioonikulud kannab ühistu liige ise.
Bensiini ja diislit kasutavaid autosi palume sinna mitte
parkida !

Olgem mõistvad !

Sisukaart |  Menüü  Teated 
domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee