Avalehekülg Menüü
K: P:

Kütmine

21-22. september kell 15-19 vahetatakse 9. korruse
korterites keskkütte õhuteid ja paigaldatakse kuulkraane.
Peale tööde lõppu avatakse küttepüstikud ja läheme üle
"talveperioodile".

Palve korteriomanikele, kelle keldriboksides on küttekraanid
hoidke palun nendel päevadel keldriuks lahti või olge telefonitsi
kättesaadavad siis on võimalus kiiremini tööd lõpuni viia.

Lisainfio: 58 375 562

"Olukorrast riigis" - Vilde tee 52

Viimasel ajal on juhatuse käest korduvalt küsitud – miks
meie maja arved on nii suured ja miks me kogume nõnda
palju remondifondi kui midagi ei tehta ja maja laguneb.
Püüan anda lühiülevaate hetkeolukorrast. Tõsi, arved pole
väiksed ja arvestades peatselt täituvat hoone poolesajandat
juubelit, kuluks tõsisem uuenduskuur vägagi marjaks ära.
Kord juba olime sellele väga lähedal. Aasta oli 2013, mil
hinnad madalamad, raha väärtus ja riigi abi märgatavalt
suurem kui täna. Sel korral jäi laenu võtmise otsusest ning
terviklikust renoveerimisest puudu vaid loetud inimeste
tahe ja hääl.  Loe edasi...

Hoovid korda hea uudis !

Toetusraha "Hoovid Korda" projektist parkla laiendamiseks
linnamaale on ühistu arvele laekunud ja edasi tegeleme
parkimiskorra organiseerimisega mis tagaks meie maja
elanikele rohkem parkimiskohti parkla laiendusel.

Kesk ärevat uudistetulva on meil hea meel Teile teatada, et
Tallinna linn otsustas rahaliselt toetada meid „Hoovid Korda“
projekti raames ( parkla laiendamine ja korrastamine linna-
maal ) 14000 euroga.

Vilde 52 korteriomanike kontaktide uuendamine

Kontaktandmete uuendamine JAN 2020

Soovime üle kontrollida ja värskendada korteriomanike
kontaktide andmebaasi.
Viimased omanikepoolsed andmed pärinevad aastast 2006!
Jooksvalt on infot vahepeal küll uuendatud, aga tulemus pole
kaugeltki täiuslik.
Palume kõikidel korteriomanikel täita juhatuse poolt post-
kastidesse pandud ankeet ja panna see täidetult 0-korrusel
olevadde veenäidu ( kirjaga "KÜ" ) postkasti.

Täname !
 

Vajalikud numbrid kiireks reageerimiseks...

... probleemide lahendamisel !

Ühistu mobiil58375562
Santehnikud5116622
Elektririkked5113008
Lifti avarii6571375
Fonolukk6444005
Lukuabi6410491
Raamatupidamine6526058
Kolatakso56236002
Koristusteenus56250676
Konstaabel6125853
Munitsipaalpolitsei6457418

 

Prügi süvamahutid

 Süvamahutid asuvad maja I trepikoja kõrval haljasalal.
Kaks suurt 5 m3 on olmeprügile, üks keskmine 3 m3
paberjäätmetele, üks väike 0,8 m3 biolagunevate jäätmete jaoks.

Palun jälgige, et jäätmed ei satuks valedesse konteineritesse !!

NB! Paberi kointeinerite tühjendamine on tasuta! Juhul kui seal aga
sisaldub ka olmeprügi jäetakse konteiner tühjendamata
ja tuleb tellida eraldi vedu, vastavalt olmeprügi hinnakirjale  

Endiselt ei ole konteinerite sees, peal ega taga kohta ehitusprahile
ja suuregabariidilistele jäätmetele. Sellise prügi utiliseerimise tellib
iga korteri omanik ikka ise. Head kasutamist!

Katlamaja suitsulõõri rekonstrueerimine.

Lugeda lõpetatuks AS Anrebell poolt teostatud
gaasikatlamaja suitsulõõri rekonstrueerimistööd
ja maksta välja lepingujärgne töötasu 10578 €

Täname kõiki ja eriti 3 trepikoja elanike kes
mõistvalt suhtusid suitsulõõri ehitustööde käigus
tekkinud ebamugavustesse ja sooja vee puudumisse
12-14.08.2019

Sõpruse pst. 202

Tore kui meie lähinaabruses on maja mis
on kõikidele renoveerivatele ühistutele eeskujuks !

Artikkel...

Koduleht vilde52.ee

KÜ kodulehel on nüüd toimiv majasisene intranet.
Sisse logides saate tutvuda ühistu dokumentidega,
osaleda foorumite mõttevahetustes ja sisestada oma
veenäidud ning tutvuda muu teabega mis ei ole teistele
avalikustamiseks.
Intranetti sisenemiseks saate kasutajanime ja
salasõna juhatuse käest, kirjutades oma soovist e-kiri
aadressile juhatus at vilde52 dot ee Registreerime Teie
andmed intranetti ja oletegi kasutaja. Küsimustes palume
pöörduda telefonil mob.5089905 Janek Holm juhatuse liige.

Parkimine

Päästeameti nõuete kohaselt tuleb tagada vaba juurdepääs
trepikodadesse ja mitte parkida autosid trepikodade uste
ette !
Esimesel eksimisel teatatakse valesti parkijast politseisse,
teisel aga tellitakse teisaldaja ja valesti pargitud auto viiakse
tasulisse parklasse.

Seoses katlamaja automaatika tundlikusega on parkimine
katlamaja ette bensiini ja diisel autodele rangelt
keelatud
.
Nimelt auto käivitamisel satuvad heitgaasid katlamajja,
käivitub alarm ja automaatika lülitab ohutuse tagamiseks
katlad välja ja siis oleme ilma soojavee ja kütteta.
Alates septembrist 2013 on 3. trepikoja ette paigaldatud
ühitsu liikme palvel elektriautode laadimispunkt.
Elektri ja ekpluatatsioonikulud kannab ühistu liige ise.
Bensiini ja diislit kasutavaid autosi palume sinna mitte
parkida !

Olgem mõistvad !

Sisukaart |  Menüü  Teated 
domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee